బ్లాగ్ ఎందుకు? బ్లాగింగ్ ఎందుకు చెయ్యాలి?

బ్లాగ్గింగ్ గణాంకాలు

బ్లాగింగ్, వ్యక్తులు, కంపనీలు, కార్పరేట్స్
గురించి
అండి మార్కెన్
ఈ వ్యాసం పూర్తి పాఠం చదివితే కొంత మేరకు బ్లాగొస్ఫియర్ - మనము మన బ్లాగులు - 'గొడవలూ' - 'గోల' లూ గూర్చి కొంత మేరకి అర్ధం అవుతుంది.

ఇంటర్నెట్ - ప్రపంచం - మన దేశము, తెలుగు భాష నేపధ్యంలొ మన బ్లాగులు -మన ఆన్లైన్ ప్రపంచం గురించి కొంత అవగాహన ఏర్పడుతుంది.


1 వ్యాఖ్య:

Umi on June 16, 2007 at 12:31 AM   said...

some bady like silvership
some bady like Goldenship
but i like BLOG'S friendship
Umeshbabu
(PUNE)

Post a Comment