*** ఉద్యోగ ప్రకటన ***

Posted by netizen నెటిజన్ on Tuesday, September 4, 2007
*** ఉద్యోగ ప్రకటన ***

"సాహిత్య ప్రచారకులు"
కావాలి.

ముందుగా ఈ సంస్థ "తెలుగు నిధి" గురించి క్లుప్తంగా కొన్ని వివరాలు:

తెలుగునాట తెలుగు అంతరించిపోతున్నది గమనించిన కొంతమంది ప్రవాస అంధ్రులు, (ప్రవాసాంధ్రులు తప్పనిసరిగా అమెరికా వారై ఉండాలని లేదు. వారు ఖర్గపూర్ వారైఉండవచ్చు,సతారా వారైఉండవచ్చు, ఒరిస్సా వారైఉండవచ్చు, తమిళనాట ఉన్నవారైఉండవచ్చు కదా?) తమ తోటి తెలుగు సోదర సోదరీమణులతో కలిసి, తెలుగు సంస్కృతిని పరిరక్షిండంకోసం ఒక నిధిని మొదలుబెట్టారు.

దాని పేరు "తెలుగు నిధి"

ఈ నిధికి కొన్ని నిర్దేశిత లక్ష్యాలను కూడా నిర్ణయించడం జరిగింది.

అందులో ఒకానొక లక్ష్యం: ప్రచురించబడ్డ ప్రతి తెలుగు సాహిత్య ప్రక్రియని కాలదోషం పట్టకుండా భద్రపరిచి, ముందు తరాలా వారికి అందచేయాలి.

నేటి తెలుగు అభిమానులు,ఎవరికి తోచినరీతిలో వారు, వారి శక్థి సామర్ధ్యాలామేరకు తెలుగు వాడి చరిత్రను, సాహిత్యాన్ని, సంస్కృతుని, విభిన్న కళా రూపాలను వారికి తోచిన రీతిలో భద్రపరుస్తున్నారు. కొందరు సాహిత్యంలొని కధలను సేకరిస్తుంటే మరికొందరు పత్రికలను సేకరిస్తున్నారు.

ఇది ఒక బ్రహాత్కార్యం.

ఇది ఒక యజ్గ్నం.

దాదాపు శతబ్దాంకాల సాహిత్యాన్ని ఒక దరికి చేర్చి దానికి ఒక మార్గదర్సిక సూచిని తయారుచెయ్యాలి.


అందులో భాగమే నేటి ఈ ప్రకటన.

"తెలుగు నిధి" తన "సాహిత్య ప్రచారకులు" కోరుకుంటున్న కనీస అర్హతలు ఇవి.

౧. విధిగా తెలుగు వ్రాయడం, చదవడం తెలిసి ఉండాలి.

౨. పద్యం, గద్యము, వచనం అనేకాకుండా తెలుగు సాహిత్యంలోని అన్ని ప్రక్రియలతోను పరిచయం ఉండాలి.

3. స్త్రీ , పురుషులిద్దరు అర్హులే.

౪. వయస్సు కనీసం ౧౮ సంవత్సరాలుండాలి.

౫. గణన యంత్రంతో (కంప్యుటర్)చక్కటి పరిచయం ఉండాలి.

౬. అంతర్జాల విహారులై, దాని మేళకువలన్ని తెలిసిన వారై ఉండాలి.

ఉద్యోగస్థలం: మీ ఇల్లే మీ కార్యాలయం.
పని వేళలు : మీరు కోరుకున్న సమయం.

"తెలుగు " అభిమానులందరికి తెలియజేయ్యండి.

మీరు అర్హులనుకున్నావారందరికి తప్పక తెలియజెయ్యండి.

చెయ్యీత్తి జై కొట్టు తెలుగోడా!!


* ముఖ్య గమనిక: నగదు రూపేణా గాని, మరో రూపేణా గాని "ఒక్క రూపాయి"కి గూడా మీరు "తెలుగు నిధి" చెల్లించవలసినది లేదు.

త్వరలో మరిన్ని వివరాలు..

1 వ్యాఖ్య:

వింజమూరి విజయకుమార్ on September 12, 2007 at 11:50 PM   said...

మంచిది. బావుంది. ఇటువంటి విషయాలు కూడా సస్ఫెన్స్ స్టోరీలాగా యిన్ స్టాల్ మెంట్ తరహాలో రాయాలా. ఐ మీన్ మంచి విషయాలు.

Post a Comment