పరిక్ష - సాహిత్య సేవకులు పాల్గొనండి!

Posted by netizen నెటిజన్ on Saturday, September 15, 2007

"సాహిత్య సేవకుల"కు తెలుగు సాహిత్యంలో ఏమేరకు ప్రవేశమున్నది తెలుసుకోవడం కోసం ఈ ప్రశ్నావళిని రూపొందించడం జరిగింది.

ఈ వారం ఈ సాహిత్య పరిక్ష "శవ సాహిత్యం" విభాగానికి చెందినది. ఈ వారం సాహిత్య సేవకుల వేతన వివరాలు కూడా "తెలుగు నిధి" తెలియజేస్తున్నది.

౧ - "అణాకొక బేడ స్టాంప్" రాసినదెవరు?

౨ - "మొగలాయి దర్బారు"ని తెలుగులోకి అనువదించినదెవరు?

౩ - "నాయర్" ఎవరింటిలో వంటచేసేవాడు?

౪ - కొమ్మురి సాంశివరావు సృష్టించిన ప్రసిద్ధ పాత్రల పేర్లు తెలియజేయండి?

౫ - "షాడో" పాత్ర సృష్టి కర్త ఎవరు?

మీ జవాబులో ప్రశ్న సంఖ్య - వ్రాసిన కవి / కవయిత్రి / రచయిత /త్రి, కధకుడు/రాలు పేరు, రచన పేరు వగైరా వ్రాసి పంపాలి.
మీ జావాబుని ఈ చిరునామాకి పంపండి.

తెలుగునిధి ఎట్ జి్‌మైల్ డాట్ కాం.
మరిన్ని వివరాలకు ఇక్కడ చూడండి.

* * *


ఎన్నిక కాబడ్డ ప్రతి సాహిత్య సేవకుడు / సేవకురాలికి నివసిస్తున్న ఊరు / పట్టణ / గ్రామన్ని బట్టి వేతనం నిర్ణయించబడుతుంది.

ఇది తప్పనిసరి.
ప్రతి సాహిత్య సేవకుడు / సేవకురాలికి ఒక గణణయంత్రం ఉండితీరాలి. ఇది తప్పనిసరి.

అలాగే దానికి అంతర్జాల అనుసంధానం ఉండాలి. ఇది తప్పనిసరి.

వేతనం
ఇక వేతనం కనీసం మాసానికి పదివేల రూపాయలు. ఇది కాక ప్రోత్సాహకాలుకూడా వుంటాయి.
(అక్షరాల పదివేల రూపాయలు. INR 10,000/-)

+ + + + +పక్కనే చిన్న poll అభిప్రాయసేకరణ కోసం.
అందులో పాల్గొనండి.

ఒకవేళ మీ అభిమాన డిటెక్టివ్ పాత్ర అందులో లేనట్టయితే దిగువనున్న "వాఖ్య" (comment)లో దయచేసి పేర్కొనగలరు.

తెలుగు సాహిత్యానికి కనీసం ఆ మాత్రం సహాయం చేయరూ?

0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment