హిందూ ఫత్వా

Posted by netizen నెటిజన్ on Sunday, September 23, 2007

Vishwa Hindu Parishad leader and former Bharatiya Janata Party Member of Parliament Ram Vilas Vedanti on Friday issued a 'fatwa' against Tamil Nadu Chief Minister M Karunanidhi for his statement challenging the existence of Lord Ram.

The VHP kendriya margdarshak mandal leader and two-time BJP Lok Sabha member issued the 'fatwa' in Ayodhya in which he said whosoever chopped off the head and tongue of the Dravida Munnetra Kazhagam president would be gifted with gold by the saints of Ayodhya.

దీనికేమంటారు?

మళ్ళీ రక్తపాతమా?

ఏటు వైపు వెళ్తున్నాం మనం?


1 వ్యాఖ్య:

Anonymous on September 23, 2007 at 1:42 PM   said...

పిచ్చి కుక్క మీద కరుణ ఏలా!!! దమ్ముఉంటే ఇచ్చిన ఆయన మాటలతో సరి కాకుండా చేతలు చూపింస్తాడు.

Post a Comment