నిజాం నిజాన్ని రేప్ చేసిన కె సి ఆర్

Posted by netizen నెటిజన్ on Monday, December 10, 2007
"పట్టాల మీద రైలు నడుస్తున్న చప్పుడు... రైలు గుడివాడ దాటి వెడుతోంది. ఇందుపల్లి సమీపంలోకి వచ్చింది. రైలు పెట్టెలోని ప్రయాణికులు లోకాభిరామాయణంలో పడ్డారు...

ఆ పెట్టెలోనే ఉన్న ఒక యువతి లేచి ఒక్కసారిగా బట్టలన్నీ విప్పేసి నగ్నమై నిలుచుంది అందరి ముందరా. ఇదేం ఘోరమని అంతా తలలు వంచుకున్నారు. కానీ 'ఆమె' ఎట్లాంటి జంకు లేకుండా అట్లాడే నిలుచుంది. ఏం చేయాలో ఎవరికీ పాలుపోవడం లేదు. అందరిలోకీ ఒక వృద్ధుడు మాత్రం ఎట్లాగో గొంతు పెగుల్చు కొని'అదేమిటమ్మా! ఆడపిల్లవు కదా! అట్లా బట్టలు విప్పేయటం తప్పు కాదూ! అన్నాడు మందలింపుగా. అంతే, అప్పటిదాకా మాట్లాడకుండా ఉన్న 'ఆమె' తోకతొక్కిన త్రాచల్లే లేచింది.'తప్పా! ఏ నోటితో అంటున్నారా మాటా? నేను ఆడదాన్ని, నిజాం కిరాతకులు నన్ను వారం రోజులు నగ్నంగా చెట్టుకు కట్టేసి అట్టే పెట్టారు. నా స్త్రీత్వాన్ని ఆనాడే దొంగిలించారు. నా ఆడతనం ఆనాడే పోయింది. ఇంకా ఆడరానినంటారేమిటి? చూడండి, నా వంటి నిండా గాయాలు! స్త్రీత్వం ఒకసారి పోయింతర్వాత మళ్ళీ వస్తుందా? ఇలా ఉన్నది మా స్థితి! మీరిలా కూర్చుని కబుర్లు వింటున్నారు. నేనేం సిగ్గుపడవలసింది లేదిక, మీరు పడవలసందే....' అందామే కోపమూ, దు:ఖమూ కలిసిన స్వరంతో.ఈ మాటలన్న తర్వాత 'ఆమె' ఒక్కొక్క ప్రయాణికుడి దగ్గరికీ వెళ్ళీ... తన ఒంటినిండా ఉన్న గాయాల్ని చూపించింది.

అంధ్రజ్యోతిలోని వ్యాసం పూర్తి పాఠం ఇక్కడ చదవండి.
ఈ వ్యాసం పూర్తి పాఠాన్ని ఇక్కడ (pdf file) డవున్‌లోడ్ చేసుకోండి.


1952 Time లో ప్రచురించిన ఈ వ్యాసం ఇక్కడ చదవండి.
అంధ్రజ్యోతిలోని వ్యాసం పూర్తి పాఠం, నిజాం గురించి మరిన్ని వివరాలు అంగ్లంలో ఇక్కడకూడ లభ్యం.

0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment