మన భాషకు సేవ చేసిన మరో పాశ్చ్యాత్యుడు

Posted by netizen నెటిజన్ on Sunday, December 23, 2007
ఆంధ్రజ్యోతిలో చేకూరి రామారావు వ్యాసం ఇక్కడ చదవండి.
అమెరికన్, జెర్మన్, రష్యన్, ఫ్రెంచ్ స్త్రీలు కొంతమంది తెలుగు భాష మీద పరిశోధనలు చేసినవారున్నారు.

0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment