ఎస్మ (ESMA) ని విధించాలా?

Posted by netizen నెటిజన్ on Sunday, December 16, 2007
వీరు ఎం.ఐ.ఎం పార్లమెంటు సభ్యులు : శ్రి అససుద్దిన్ ఓవైసి.

వీరడుగుతున్నారు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పభుత్వం జూనియర్ డాక్టర్లమీద "ఎస్మా" ని ఎందుకు ప్రకటించడంలేదని?


ఇక వీరు శ్రి అహ్మద్ పాష క్వాద్రి గారు.వీరు, భాగ్యనగరం లోని చార్మినార్ నియోజక వర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఎం.ఐ.ఎం పార్టి ఎం.ఎల్.ఏ గారు.
(నయాపూల్ మెటర్నిటి హాస్పిటల్‌కి వీరు దయచేసిన సందర్భంలో అక్కడి దాక్టర్లు సమ్మెకి దిగారు.దీని గురించి వార్త క్రింద ఇవ్వడమైనది. గమనించగలరు).


ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రి యెడుగురి సందింటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు, వారికుడిభుజం పక్కనే ఉన్నది గౌరవనీయులు, శ్రి అహ్మద్ పాష క్వాద్రి గారు.

ఈ చాయచిత్రంలో సదరు ముఖ్యమంత్రిగారి ఎడమ భుజం వైపు ఉన్నవారు ఎం.ఐ.ఎం పార్లమెంటు సభ్యులు : శ్రి అససుద్దిన్ ఓవైసివారని తమరు గ్రహించేఉంటారు.

ఎస్మా - E S M A అంటే Essential Services Maintenance Act(ప్రతిపదంలోని మొదటి అక్షారాన్ని కూర్చితే), ESMA అవుతుంది.

నయాపుల్ మేటర్నిటి హాస్పిటల్‌లో ఏం జరిగిందో భాగ్యనగరమునుండి ప్రచురింపబడుతున్న "Siasat" పత్రిక ద్వారా ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వార్త (English) pdf ఫైలుని ఇక్కడ దిగుమతి చేసుకోవచ్చు.

పక్కనే ఉన్న పోలులో పాల్గొని తమ అమూల్యమైన వోటువేసి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయన్ని తెలియజేయవలసినదిగా ప్రార్ధన.

మీ విలువైన సమయాన్ని ఈ బ్లాగు చదవడానికి కెటాయించినందుకు నెనర్లు!

0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment