రంగ, రంగా!

Posted by netizen నెటిజన్ on Wednesday, February 20, 2008


ఆమధ్య ఒక మంత్రివర్యులు బంధువుకి ఉద్యోగం ఇప్పించుకున్నాడని గొడవ, గొడవ చేసారు.(విజయవాడ)

ఆ పరిస్థితిలో మీరుంటే వేయించుకోరా అని వారు అడిగారనుకోండి, అది వేరే విషయం!

మొన్న మనవడ్ని వెనకేసుకువస్తున్నాడని అన్నారు.( అదే ఆ తెనాలి అమ్మాయి విషయంలో)

అన్న్ట్టట్టు గౌరవనీయులు, రాష్ట్ర పురపాలక మరియూ పట్టణాభివృద్ధి శాఖామాత్యులు కోనేరు రంగారావుగారి్‌కి, ఆ ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ వారు, పిలిచి మరీ డాక్టరేట్, ఎందుకిచ్చారో మీకు తెలుసాండి!(గుంటూరు)

రాజీవశేఖరుడి మీద "నేనెరిగిన ముఖ్యమంత్రి" పుస్తకం వ్రాసాడనా?


0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment