ఆంధ్రజ్యోతి పై మరో ఫిర్యాదు - నేటి ఈనాడులో వార్త

కృష్ణ మాదిగ గారు, తమ కార్యకర్తల ప్రవర్తన (ఆంధ్రజ్యోతి మీద దాడి) ని ఏ విధంగా సమర్ధించుకుంటున్నారో మీకెవరికైనా తెలిస్తే చెప్పగలరు.
0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment