కులాలకురుక్షేత్రం - శాంతి భద్రతల సమస్య?

గమనించారా!
దీన్ని ఎటు వైపు మళ్ళిస్తున్నారో?
మళ్ళీ మరో కులాలకురుక్షేత్రం మొదలైనా ఆశ్చర్యం లేదు.
మనం జాగరూకతతో ఉండాలి!
దానికి తావివ్వకూడదు.
సంయమనం పాటించాలి.
విచక్షణను కోల్పోరాదు.
ఇది నేటి ఆంధ్రజ్యోతిలో, రెండవ పేజీలో -


0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment