ఆంధ్రజ్యోతి కులం

ఆంధ్రజ్యోతి మీద మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి దాడి చేసిన సందర్భంలో,నేటి ఆ పత్రికలో కట్టా శేఖర రెడ్డి మాట ఇక్కడ చదవండి.


0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment