దీన్ని బ్లాక్‌మైల్ అనకపోతే ఇంకేమంటారు?

Posted by netizen నెటిజన్ on Thursday, August 19, 2010
పాపం శ్రీనివాస్! ఏదో సినిమా తీసుకుని తన దర్శక దక్షతని నిరూపించుకుందా మని అనుకుంటే, ఇలా వారి చేతిలో తన సినిమా 'బద్నాం‌' అవుతుందని కాని, తను చలనచిత్ర రంగ చరిత్రలో 'బద్మాష్‌' గా మిగిలిపోతానని గాని అనుకుని ఉండడు.

క. ఎప్పటి కెయ్యది ప్రస్తుత మప్పటి
కా మాటలాడి యన్యుల మనముల్‌
                                                         నొప్పింపక తా నొవ్వక
           తప్పించుక తిరుగువాడు ధన్యుడు సుమతీ !


18 ఆగస్టునె వెలువడిన ఆంధ్రజ్యోతి /చిత్రజ్యోతి లో వార్త!

0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment