సందేహము వలదు, వలదు!

..వారిని దండించ వలసినదే!

సాక్ష్తాత్తు ప్రజలు ఎన్నుకున్న ఒక చట్టసభ సభ్యుడిని, ఆ చట్ట సభ ఆవరణలోనే కొట్టమని ప్రోత్సహించిన వారు కూడా చట్ట సభ సభ్యులే.  ఆ ప్రోత్సహించిన వారే ఈ నాడు ఆ వాహన చోదకుడిని ప్రభుత్వం ఉదారంగా విడిచెయ్యమని కోరడం లో ఔచిత్యం ఏమిటి?

ఇదేమి రాజ్యం?
ఇదేమి పాలన? 
ఇదేమి ప్రాంతీయవాద సమర్ధన?

 

1 వ్యాఖ్య:

Amar on March 24, 2011 at 12:21 PM   said...

Neeku...nee prajaswamya viluvaalaku..naa vetakaaarapu namaste...get a life dude..! forget about this..think about root cause of this issue..! Lets clear air for Telangana issue..once it will be solved..rest of the things will set right...

Post a Comment