పుస్తకం ఎవరిది?

Posted by netizen నెటిజన్ on Tuesday, December 14, 2010
పుస్తకం అంటే లక్ష అక్షరాలు - అరకిలో కాయితం - చిప్పెడు సిరా - చిటికెడు జిగురు మాత్రమే కాదు మహాశయా! ఈ పుస్తకం ఎవరిదసలు?  రాసేవాళ్ళదా? అచ్చేసేవాళ్ళదా?అమ్ముకుని సొమ్ము చేసుకునేవాళ్ళాదా? లేక మరెవరిదోనా? అని ప్రశ్నిస్తున్నాడు సాక్షి పృచ్చక్!  హౌ ఫెఇర్?

పూర్తి పాఠం ఇక్కడ:

మరి మీ జవాబేమిటి?
పూర్తిగా చదవండి ...