సినిమా బాగుందా ?

నువ్వు చూసే సినిమా మీ కులపోడిదా ?
అవునా.
ఎన్ని సార్లు చూసావు?
అస్సలు చూడలేదా.
ఎందుకని చూడలేదు బే.
మన కులపోడు సినిమా మనం చూడకపోతే మిగతా నాయాల్ళు చూస్తారా?
నీ యవ్వ..ఫ్హొ..తొందరగా చూడు, నీ ఎంకమ్మ!
* * *
రావి శాస్త్రి బాపనోడి పేరేగా?
పీడీత తాడిత వర్గానికి చెందిన వాళ్ళకోసం చెత్తో పెన్ను పట్టుకున్నాడుగా?
వర్గ రహిత, కులరహిత సమాజం కోసం, వాళ్ళ భాషలో ఓ తెగ రాసి పారేసాడుగా?
ఏం మరి, పేరులో ఆ "శాస్త్రి" అని పిలక అలాగే ఉంచుకున్నాడేం?

* * *

రమణా రెడ్డా'?
ఆ రెడ్డి కూడా "కమ్మిస్ట్" భావ జాలం నుంచి వచ్చినాడే గందా?
మరేం "రెడ్డి"పీకేయ్యలేదేమి?

* * *

శ్రి శ్రి పేద్ద తాగుబొతుగా?
ఇద్దరు పెళ్ళలంటగా?
మరి ఆయన కపిత్వం సానా గోప్పగా ఉంటదటగా?
మరి ఆయన నీతులు జేబుతాడు, మేము వినాల్నా?

ఒహొ..అది వారి పర్సనల్ విషయమా.
మరి ఆ సినిమా వొడు ఏ కులప్పోడైతే నీ కెందయ్యా?
సినిమా బాగుంటే సూడు.
బాగొమాక పొతే, యెళ్ళమాకు.

నాకో నాయమున్ను..నీకో నాయమా.
బుద్ధుండే మాట్లాడుతున్నావేంది?

ఔను రా నా అలి, నా కులపుదే.
యేం? నీ నమ్మకంకోసం నేను ఇంకొ కులపుదాన్ని సెసుకోవాలా?
ఎందుకు సేసుకోవాలో సెప్పు.
* * *
స్త్రీ కపిత్వం అన్నావు.
దళిత సాహిత్యం అన్నావు.
తెలెంగాణా కత అన్నావు.
స్త్రీ వాదం అన్నావు.
బైబులు తెలుగు అన్నావు.
రాయలసీమ తెలుగు అన్నావు.
* * *
నీ యయ్యా ..ఇంకా ఏమని నరుకుతారురా మనుషుల్ని?
సదువుకున్నరుకదరా మీరందరు..ఈ నరుకుడేందిరా..ఈ సంపుదేండిరా?
రేపు నీ పిల్లా, జేల్లా ఇలా నరుకుంక్కుంటా పోతా వుంతే..ఇక మిగిలేదేందిరా?

వాడు ఏ కులపోడైతే నీ కేందిరా?
దానిది ఏ కులమైతే నీ కెందే?
నీను సాక మని అదిగిందా..పెట్టమని అడిగిందా?

బతకండి బే!
మనిషి లాగా బతకండి బే!
త్ఫు..త్ఫు......

* ఇక్కడి వాఖ్యలు చదివిన తరువాత..మనసు చెదిరిన తరువాతా, రాగ ద్వేషాలాకతీతంగా ఆలోచించ లేక..పూర్తిగా చదవండి ...

నిగంటువు - నిఘంటువు

ఒక బ్లాగర్ సందేహం:
"డిక్స్నరీ గట్టిగా ఉన్నది.
అదే సమయంలో నిఘంటువు లో ఘ అనేది గట్టిగా తగుల్తుంది.
నిగంటువు అని పిలిస్తే ఎలా ఉంటుంది?
కనీసం ఒక తెలుగు పదాన్నయినా బతికించిన వారము అవుతాము".

దానికి మరొక బ్లాగర్ జవాబు:
"అదే సమయంలో ఒక తెలుగు అక్షరాన్ని చంపినవాళ్ళమౌతాం. ఇంగ్లీషు సరిగా
పలకలేకపోతే అది poor education. తెలుగు పలకలేకపోతే మాత్రం అది సంఘసంస్కరణ. దాని సరైన ఉచ్చారణ నిఘంటువే. ఎందుకు మార్చుకోవాలో నాకర్థం కావట్లేదు. మీరు నిగంటువు అనే రాయండి. అలాగే పలకండి. ఎవరు కాదన్నారు ? అక్షరాలు తగ్గించుకున్న తమిళంలో అన్యదేశ్యాలు రాయడం అసాధ్యమై కూర్చుంది."

ఈ డిస్కషన్లొ "తమిళుల భాషాభిమానం రూపాంతరం దాల్చిన కులాభిమానం." అన్నది మరొక అభిప్రాయం.
* * *

pariah = అంటే మాలవాడు అని 1936 ప్రతి, నాటి వెంకట్రమా అండ్ కొ వారి ప్రచురణ శంకరనారాయణగారి ఇంగ్లిష్ తెలుగు నిఘంటువు లో ఉంది.
(మీ దగ్గిరవున్న తెలుగువాడి నిఘంటువులో చూడండి.
అలాగే ఇంట్లొనో, ఆఫిసులోనో ఉన్న ఇంగ్లిష్ డిక్ష్‌నరిలో కూడ ఒక సారి చూసుకొండి. ఆ పదం ఉన్నదా అని, ఉంటే దానికి అర్ధం ఏమిచ్చారు అని).
అదే డిక్షనరి మనకి ఇంకా గతి. మన దౌర్భాగ్యం కాకబొతే ఎమిటి?
ఆక్స్‌ఫర్డ్ యునివర్సిటి ప్రెస్ వారి ఇండియన్ ఎడిషన్స్‌లొ ఆ పదం లేదు. ఆ పుణ్యం కట్టుకున్న మహానుభావుడు సుబ్రమణ్య స్వామి అని మనలో ఎంత మందికి తెలుసో ?

అదే ఆన్‌లైన్లొ Oxford Universityదానికి అర్ధం = pariah అంటే 'hereditary drummers' అని ఇచ్హింది. (ఇంకా ఆ పదం వివరాలకి ఇక్కడ Oxford University లొ చూడండి.)

మాట్లాడితే చాలు మన బ్లాగ్వీరులేకాదు మనలో చాలామంది బౌణ్యం అంటారు. (అంటే సాహితి.ఓ అర్ జి (sahiti.org) ఆన్లైన్‌లో "బ్రౌణ్యం" ఇంగ్లిష్ - తెలుగు "ఫ్రీ" కాబట్టా? ) బ్రౌన్ దొరగారు మన భాషకి బహు దొడ్డ సేవ చేసారు. దానిని ఎవరు కాదనరు. ఆ నాటికి అది సరిపొయినది. అంతే. నేటి పరిస్థికి అది పనికి రాదు.

ఎక్కడో చదివాను.
కొత్తపాళీ గారు తమ వాఖ్య లో అన్నారు.."అంకుల్స్" గొంతు చించుకుంటున్నారు అంటే సరిపోదు. తెలుగుని బతికించుకోవాలని.

"ఫ్రీ గా వస్తే ఫినాయిల్ కూడా తాగెస్తారు", అని కొంతమంది సునాయాసంగా మిగతావారిని ఉద్దేశిస్తు అంటుంటారు.
ఫ్రీ గా వస్తే కాదు.
ఇంకొక గతి, దారి లేక.
తెలిసినవారు చెప్పరు.
చెబితే వీరి వింటారా అంటే వినరు.
పోని స్వయంకృషితో నేర్చుకుంటారా అంటే "ఇక్కడ సంపాదనకే టైం లేదు", ఇంక ఇవన్నీ ఎక్కడ చదువుతామంటారు.
* * *
ఎం.ఎన్.రావుగారని వెనకటికి ఒక ప్రచురణకర్త వుండేవారు. రెండు రూపాయలకి తెలుగువాడి జేబులోకి పుస్తకాన్ని చేర్చినవారు.వారి ప్రచురణ సంస్థ పేరు EMESCO.తెలుగువాడి జేబులో కీ "ఇంగ్లిష్ - తెలుగు", "తెలుగు - ఇంగ్లిష్" నిఘంటువుని చేర్చిన ఘనత వారిదే.

(EMESCO కి ప్రస్తుత అధినేతలైన గౌరవనీయులు దూపాటి విజయ కుమార్‌గారికిన్ను ,"కీర్తి" శేషుడైన ఈ రావుగారికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ప్రస్తుత అధినేతల వద్ద ధనము గలదు.Period.)

దురదృష్టవశాత్తు ఈనాడు మనలో చాలా మంది, LIFCO అన్న పేరుతొ, చెన్నైలోని తమిళ ప్రచురణకర్త ప్రచురిస్తున్న ఇంగ్లిష్ తెలుగు నిఘంటువు వాడుతున్నారు. LIFCO వాడు తమిళుడు. "మనవాడు దా".

పోని ప్రస్తుతం వాడుకలో వున్నవి చూద్దామా అంటే అది కూడా కాపిరైటు లేనివి కాబట్టి అదే శంకరనారాయణ, అదే సి. పి బ్రౌన్ నిఘంటువును మనం కొనుక్కుని చదువుకోవలసివస్తుంది. (మరి వీటిని ప్రచురించిన AES వాడు "ఢిల్లీ భాయి").ఇవి ప్రచురణాకాలం నుంచి నేటిదాకా కూడా, కాదు, రేపు మన మునిమనవళ్ళదాకా వుంటాయి. మన ముత్తాతలకాలంలో ఉన్న ఇంగ్లిష్ భాషకి అవి అర్ధాన్ని ఇవ్వగలుగుతవి తప్ప నేటి 'dude' కి నేటి fellowకి అవి అర్ధాన్నివ్వలేవు.

కాబట్టి నేటి ఈనాడు మంచిగా చదవండి, నేటి అంధ్రజ్యొతిని మంచిగా చదవండి, నేటి వార్త మంచిగా చదవండి. మీ పిల్లలను చదవమని ప్రొత్స"హింసిం"చండి.

పెళ్ళాంని, పెల్లంగా పిలవండి.
పళ్ళేన్ని పల్లెంగా పిలవండి.
పళ్ళన్ని పల్లుగా పలకండి.
తంతి తపాల శాఖ అఖర్లేదు.
తంతే తపేల సాక సరిపోతాది.
అప్పుడు నిఘంటువులు అక్ఖర్లేదు.
వితంతువైన నిగంటువు అందరికి సరిపోద్ది!
దాన్నేసుకుని అందరం కులుకుదాం.

వాడెవడో అంటున్నాడుగా, "ఛీ దీనమ్మ, ఇది కాదే నా తల్లి. నేను దీనికి పుట్టలె" అని.

మొత్తానికి తెలుగుని చంపేసి, పాతి పెట్టండి.

అప్పుడు పాడుకుందాం, " మా తెలుగు తల్లికి శోకనీరాజనాలు .." ఒక నిమిషం మౌనం పాటించిన తరువాత.

అది ఏ రొజే ముహుర్తం నిర్ణయించండి.పూర్తిగా చదవండి ...

Labels:

అమెరికన్ తెలుగూ'స్

ఫొను రింగుతోంది.
కాలెర్ ఐడి లో ఎవరిదో తెలియని నంబరు.
ఈ మధ్య కంటాక్త్ లిస్ట్‌లో లేని నంబర్లని అన్సర్ చెయ్యడం లేదు. వెధవ తలనొప్పి. అడ్డమైన వాళ్ళు ఫోను చేసి విసిగెత్తిస్తున్నారు.

మధ్యాహ్నాం రెండింటికి.

"హల్లొ"
"మీరు ...రేనా".
"అవును మీరేవరు?"
"నేను అమెరికా నుండి వచ్చాను. మిమ్మల్ని కలవాలి."
ఎక్కడ నుంచి వస్తే నా కేమిటంట.
పోనిలే ఎందుకో కలవాలనుకుంటున్నాడు.
దూరాభారంనుంచి వచ్చినట్టున్నాడుగా.
ఒత్త డిగానే ఉంది.
"సరె, రండి. ఈ వూరు పరిచయం ఉందా?"
"ఉన్నదండి. అఫీసు కొ చ్చెయ్యనా?"
"మీకు నా అఫీసు తెలుసా?"
"ఎందుకు తెలియదు. .....దగ్గిరేగా."
"అబ్బే. అది కాదు."
"......తెలుసా?'
"తెలుసు."
"అందులొ మొదటి అంతస్తులొ.." (అమెరికన్ తెలుగూ'స్ కి తెల్గు అంటే వల్లమాలిన ప్రేమ అన్న ఆలో చన, ఫర్స్ట్ ఫ్లోర్ అనకుండా ఆపింది. )
"ఆ సరే..అవును..ఈ అడ్రెస్ ఇస్తున్నారెమిటి?..మీరు ...లో కదా పనిచేస్తున్నది?"
"లేదు. (నేను ఫ్రీ లాన్సర్‌ని, అని అనబొయ్యి..పాపం ఎదో కలవాలంటున్నడు కదా) అవి మనం కలిసినప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. ఎంత సేపట్లో వస్తారు?"
"ఒక గంటాగంటన్నరలో వస్తాను."
"సరే. రండి."
ఇది జరిగి దాదాపు వారం రోజులవుతున్నది.
అతను ఇంకా రాలేదు.
అతని పని ఐపొయిందని తరువాత నాకు తెలిసింది.
అమెరికానుండి దిగివచ్చాడంతే! అమ్రికావాడు ఫాలో అయ్యే కొన్ని మినిమం కర్టెసిస్ కూడా ఫాలో అవ్వలేకపొయ్యడే.

ఇక్కడ అఫిసుల్లో కూర్చున్నవాళ్ళందరు వెధవాయిలా?
వాళ్ళ టైము, టైం కదా?
'సారీ', రాలేకపొతున్నాను అని చెప్పేంత ఇంగిత జ్ఞానము కూడా లేదా?
ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరిది తప్పు, ఎవరిది ఒప్పు?పూర్తిగా చదవండి ...