ఇది స్వాగతించవలైసిన పరిణామమేనా?

దాదాపు రెండేళ్ళ క్రితం నెటిజన్ వ్రాసిన ఒక టపా కి ఈ ప్రకటన ఒక పొడుగింత.
ఈ మధ్య విపరీతమైనధోరణులు.
లైంగికవేధింపులు..అక్రమసంబంధాలు..బలత్కారాలు..మోహం..పరవశం..వయస్సు..ఉద్రిక్తత..
విపరీతమైన ఒత్తిడి..కామాన్నే ప్రేమ, దోమ అనుకోవడం..కలవడం ..విడిపోవడం..వివాహానికి ముందే శారిరక సంబంధం తప్పుకాదని న్యాయ స్థానాల తీర్పు..డ్రాప్‌‌అవుట్ ల హీరోయిజం..ల  మధ్య, వివాహేతర సంబంధాలు (అక్రమ సంబంధాలు వేరు) ..వాటి నేపధ్యంలో అందరికి అందుబాటులో ఉన్న ఈ పిల్ వల్ల కలిగే దుష్పరిమాణాలు అనేకం. 
ఇక్కడ కృష్ణవేణి ను చూడండి! (ఆంధ్రజ్యోతి కథనం).
ఇప్పుడు ఈ ప్రకటన చదవండి!


ఇది స్వాగతించవలైసిన పరిణామమేనా?పూర్తిగా చదవండి ...