మెరక వీధి అభిమానులకు ఒక సాహితీకారుని విజ్ఞప్తి

Posted by netizen నెటిజన్ on Monday, February 28, 2011
"
అయ్యా:
"మెరక వీధిలో సాని కొంపల్లోని జీవుల మీద ఒక తూలనాత్మక పరీశీలనా వ్యాసం వ్రాయలని సంకల్పంచాను. కాబట్టి సదరు మెరక వీధిలో వేశ్యగాగాని, విటుడిగా కాని, డాఫరుగా గాని, లోఫరుగాకాని, మరొహ విధంగా కాని 2010, డిసెంబరు ౩౧న గడిపిన కాలం తాలుకు అనుభవాలను,  వాటి తాలూకు మరకల జ్ఞాపకాలను,  క్రింది విలాసమునకు నేరుగా పంపవలసినదని ప్రార్ధన.

గమనిక: మెరక వీధి సందర్శకులకు మాత్రమే పరిమితం.  అన్యులకు కాదు అని చదువరులు గమనింప ప్రార్ధన.

"
కులాలు అయిపోయినవి. 
మతాలూ అయిపోయినవి. 
స్త్రీ వాదం, దళితవాదం, ప్రాంతీయ వాదం వగైరాలు ..ఇక మిగిలిఉన్న వాదాలు ఏవో?!


నేటి సాక్షిలో ..



పూర్తిగా చదవండి ...