ఇల్లుఇది మీ భాగ్యనగరంలో ఒక ఇల్లు అంటే నమ్ముతారా?


9 వ్యాఖ్యలు:

చిన్నమయ్య on March 1, 2008 at 8:18 AM   said...

బిల్డర్లూ, బల్దియా వారు కుమ్ముకయ్యేరన్నడానికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం.

aishwarya on March 1, 2008 at 7:16 PM   said...

that must be in old city.......

only there anything can happen....

aishwarya on March 1, 2008 at 7:18 PM   said...

perhaps the picture is taken in old city......anything can happen there.....

krish on March 2, 2008 at 8:01 AM   said...

సంబదిత కొడుకులు నిద్ర పోతున్నారా

Anonymous on March 5, 2008 at 11:54 AM   said...

aishwarya said...
perhaps the picture is taken in old city......anything can happen there.....


This happend in kukatpally, click on the picture to open in a new window and look at the URL. Stop blaming old city for everything.

murali on July 4, 2010 at 2:06 AM   said...

tondara oadi ala matladakandi idi bhyagyanagaram loni bulding kadu panjab loni bulding eemadyani eebulding to patu marikonni ilanti chitralanu yahoo group lo pamparu

Post a Comment