అవును, ఆ ఆడపిల్లలే తెలుగుకి గతి!

Posted by netizen నెటిజన్ on Thursday, September 27, 2007
బాలిఉడ్డు ఆడపిల్లలే "కధానాయిక"లుగా మనకు గతా?

అవునండి. మన తెలిగింటి ఆడపిల్లలు సినిమాలలోకి రావడానికి అంత ఉత్సాహం చూపించడంలేదండి.

అంతే మరి!

వాళ్ళ "ఎద"లని ఎగరేసి,
"బొడ్డు"ని చూపించి,
"నడుము" కుదిపేసి,

"తొడలు" ఆడించేసి,
డబ్బులు దొబ్బేద్దామనుకుంటే ఎలా?

వాళ్ళు తెలుగు ఆడపిల్లలు.
వాళ్ళంతే.
మా పిల్లలు అట్లాంటి తప్పుడు పనులు చెయ్యరు.
ఆ!

2 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment