నెజ్జనులకు క్షమాపణలు. చిరుతే యమదొంగా లేదా యమదొంగే చిరుత - ౧

Posted by netizen నెటిజన్ on Thursday, September 27, 2007
నెజ్జనులకు క్షమాపణలు.

అది అమలాపురం కాదట.

అనంతపురం అట.

ఇక వాళ్ళు బాలకృష్నుడి అభిమానులట.

ఇరు వర్గాలు కాంగిరెస్సు పార్టి వారట.

మిగతా పార్టీ లవారి కోసం వేచి చూద్దాం.

0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment