శక్తిమంతమైన తెలుగు పదాలు

Posted by netizen నెటిజన్ on Sunday, December 23, 2007
ఈ తెలుగు బ్లాగర్ల పుణ్యమా అంటు తెలుగంటే తెగులు పుట్టి అలా కనపడ్డా ప్రతి అక్షరాన్ని, తెలుగా కాదా అని చూసి, తెలుగైతే వెంటనే చదవడం మొదలయ్యింది. అలాగే వినపడే ప్రతి శబ్దము తెలుగా కాదా అన్నది గమనించి, తెలుగని స్ఫురించిన వెమ్మటే - దానిని గ్రహించడం కూడ మొదలైనది.

ఆ ఒరవడిలో కొన్ని అక్షరాలు దిన, వార, పక్ష, కుల మాస పత్రికలందు ఎక్కువగా కనబడటం, శబ్దాలు దాదాపు ప్రతి "ఛా"నల్ లోను (channel దీనికి సరిపోయే తెలుగు పదం సూచించరూ?) మిగతా వాటికంటే ఎక్కువగ వినబడటం జరుగుతుందేమో నని ఒక భావన.

అలా కనబడిన - వినబడిన పదాలను ఇదిగో, ఇక్కడకు చేర్చడమైనది.

సెలవు
.
* తాజా కలం: ఈ బ్లాగర్ దృష్టికి రాని పదాలేమైన ఉంటే "మీ" వాఖ్య గా ఇక్కడ తెలియజేయవచ్చు.

* * *
పదాలు
డీజిలు
ఓటు
శీలం
ఆటో
అమానుషం
అమ్మ
అవివాహిత
బలాత్కారం
బలహీన
బలవంతపు
బీసీలు
బియ్యం
చంపు
చితకబాదారు
దారుణం
ధరలు
ఎవడబ్బ
హత్య
జీవన ప్రమాణాలు
కోటి
కాపులు
కార్యక్షేత్రం
కూటమి
కులం
లాఠి చార్జ్
మానభంగం
మానవ బాంబు
మైనార్టీలు
మెగా స్టార్
మీకోసం
మూడవ
నోర్ముయ్యి
నాయకుడు
నేపధ్యం
నరుకు
నేత
నిరసన
పసికందు
పెట్రోలు
ప్రత్యామ్యాయం
ప్రత్యేకం
ప్రేమ
స్టింగ్
సామాజిక
సమ్మె
సెక్సిణి
సెక్సు
షార్ట్ బ్రేక్
స్మాల్ బ్రేక్
స్పందన
స్వల్ప విరామం
తల్లి
ఉల్లిపాయలు
ఉండండి
వర్గం
విలువలు
వివాహేతర
విశ్లేషణ
వ్యవస్థ
యువకుడు
యువతి

ఈ బ్లాగర్ దృష్టికి రాని పదాలేమైన ఉంటే "మీ" వాఖ్య గా ఇక్కడ తెలియజేయవచ్చు.
సెలవు.

3 వ్యాఖ్యలు:

నువ్వుశెట్టి on December 28, 2007 at 6:50 AM   said...

అరస్టు, అందిస్తున్నారు, మీకోసం

netizen on December 28, 2007 at 7:18 AM   said...

బైలబులా, నాన్ బైలబులా బ్రదర్స్?

నువ్వుశెట్టి on December 31, 2007 at 2:38 AM   said...

ఈనాడు లో నేను ఎక్కువుగా గమనించింది
తెగేసి.

Post a Comment