సో సాడ్!

మాస్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ (Master of Public Health) విద్యార్ధిని జ్యోతిర్మయి ని, (Montague Road, Handsworth, a suburb of Birmingham) లో ఎవరో హత్య చేసారని విన్నప్పుడు చాలా బాధ వేసింది.

ఈ హత్యలేమిటో, ఎందుకో అర్ధం కాదు!

సో సాడ్!

5 వ్యాఖ్యలు:

RSD on May 9, 2008 at 7:33 AM   said...

Yeah, that murderer is our own TELUGU guy, it is clear now in the news. Does that make you any more sad? It just proves that we, the idiot telugus do not change whether we are in east or west or anywhere on the earth.

Our motto seems to be - "Love me and marry me because I am the biggest MCP here. Otherwise I will hack you to death!"

నిషిగంధ on May 9, 2008 at 7:55 AM   said...

హంతకుడు తెలుగబ్బాయేనంట.. ఇదే నిజమైతే ఇంకా సాడ్ :((
http://www.eenadu.net/panelhtml.asp?qrystr=htm/panel7.htm

sujata on May 9, 2008 at 11:44 AM   said...

I agree with RSD. Its just so common for Telugu boys to cleanly hack the girl's neck off.. if she says a simple No to him. There is no sweet game of Love or crush or silly prepositions. This game has now become very dangerous.

sujata on May 9, 2008 at 11:45 AM   said...

I agree with RSD. Its just so common for Telugu boys to cleanly hack the girl's neck off.. if she says a simple No to him. There is no sweet game of Love or crush or silly prepositions. This game has now become very dangerous.

Kathi Mahesh Kumar on May 10, 2008 at 9:17 AM   said...

మిత్రులారా ఈ విషయంపై క్రింది లంకె చూడగలరు
http://parnashaala.blogspot.com/2008/05/blog-post_3978.html

Post a Comment