ఆకలి

ఆకలి.
అర్ధరాత్రి దాటింది, ఇంటికి చేరేటప్పడికి.

ఆకలి.
అవుట్ డోర్ షూటింగ్ కదా. ఆడవి లాంటి ప్రదేశం.
తినడానికి ఏమి దొరకలేదు.

ఆకలి.
తాగడానికి మట్టుకు చాలా బాటిల్స్ ఉన్నవి.
తాగినంత తాగి, కారులో కూడా తాగుతానే ఇంటికి చేరడం.
డూప్లెక్స్ ఇల్లు అది.
ఇల్లు కనపడగానే ఆకలి ఇంకా ఎక్కువయ్యింది.
అక్క చాల బాగా వండుతుంది.

ఆకలి.
అక్క వంట గుర్తుకి రాగానే ఇంకా ఎక్కువయ్యింది, ఈ అకలి.
అక్క బావగారు పై ఫ్లోర్‌లో ఉంటారు.
తలుపు తాళం డూప్లికేట్ కీ తో తెరుచుకుని, లోపలికి వెళ్ళగానే, ఎదురుగుండా ఫ్రిడ్జ్.
రా, రమ్మని పిలుస్తున్న ఫీలింగ్.
చప్పుడు కాకుండా, చేతిలో ని బీరు బాటిల్ని టేబుల్ మీద పెట్టి ఫ్రిడ్జ్ తెరిస్తే రెండు గిన్నెలు.
ఒక దానిలో అడుగున అన్నం కాస్తంత మిగిలింది.
మరొక దాంట్లో కొంచెం పెరుగు.
సింక్‌లొ చూస్తే, కనబడుతున్నదిగా పెద్ద పార్టి జరిగింది.
ఒక్కసారిగా నీరసం ఆవహించింది.

ఆకలి.
సింక్‌లో ఎవరో తినిపడేసిన పళ్ళెం తీసుకుని, అందులోకి ప్రిడ్జ్‌లో మీగిలిపోయిన అన్నం వడ్డించుకుని, ఆ మిగిలిన పెరుగు వెసుకుని నోట్లో పెట్టుకుంటే , అప్పటిదాక మషాళాలు తగిలిన నాలుకకి, ఆ చల్లటి అన్నం, పెరుగు రుచించలేదు.

టేబుల్ మీద ఉన్న బాటిల్ని, అందుకుని ఆ బీరుని అందులోకి వంపుకుని, అన్నం, పెరుగు, బీరు కలుపుకుని తిని
అక్కడే అలా నిద్రావస్థలోకి జారుకున్...

6 వ్యాఖ్యలు:

Purnima on August 24, 2008 at 3:54 AM   said...

మాటల కోసం వెత్తుకుంటున్నాను!

రాజేంద్ర కుమార్ దేవరపల్లి on August 24, 2008 at 9:58 AM   said...

వాం''మో గారు రాసిన తెలుగు కధా ఇది కొంపతీసి,అయినా నాకు టీవీ ఉంది కానీ కేబుల్ కనెక్షన్ లేదండి '

netizen నెటిజన్ on August 24, 2008 at 10:03 PM   said...

రాజేంద్ర కుమార్ దేవరపల్లి:
క్షమించండి. మీ వ్యాఖ్య అర్ధం కాలేదు.

sujata on August 26, 2008 at 11:04 AM   said...

Sir,

Whenever I try to read your blog, eventhough I click only once, I hear multiple clicks. Also, ur blog opens in multiple windows. This has happened to me several times. Even I had to shut down and restart my laptop. Is there any problem you may think of ?

netizen నెటిజన్ on August 27, 2008 at 12:24 AM   said...

@Sujata: Extremely sorry for the inconvenience this blog is causing you. Your laptop perhaps doesn't like this blog. :(
However opening a blog should not shut down your laptop. No one had so far brought it to this blogger's notice.

This is a unique problem that you are referring to. Perhaps it has something to do with your browser. Please try to enable the pop-up blocker. And try using a different browser. That might help resolve the issue.

You may please visit "http://groups.google.com/group/telugublog?hl=te"
and or post it to "telugublog@googlegroups.com". Yo would be bringing to the attention of the group members and perhaps you will find better solutions there.
Thank you once again for stopping by..
In the meanwhile, the hunt for the answer to your problem goes on at this end too.

Post a Comment