హైదరాబాద్ పుస్తక ప్రదర్శనలో ఈ - తెలుగు

Posted by netizen నెటిజన్ on Wednesday, December 17, 2008
తెలుగులో తెలుగు బ్లాగుల ప్రదర్శన
హైదరాబాదులోని నెక్లెస్ రోడ్డులోని పుస్తక ప్రదర్శనలో
తెలుగు బ్లాగుల మీద ఒక ప్రదర్శన
డిసెంబరు, 20, శనివారం సాయంత్రం 6 - 7మధ్య
బంధు మిత్ర సపరి వార సమేతంగా వచ్చి
ఈ సభని విజయవంతం చెయ్యవలసినదిగా కోరిక.
ఈ వార్తని మీ బంధు, మితృలకి కి కూడ పంపండి.
వారిని రమ్మనండి.
మనం అందరం అక్కడే కలుద్దాం!

3 వ్యాఖ్యలు:

బొల్లోజు బాబా on December 17, 2008 at 11:01 PM   said...

"నలుగురు కూర్చుని నవ్వుకొనే వేళ నన్నొక మారు తలవండి."
--పుత్తడిబొమ్మ పూర్ణమ్మ

:-)

బొల్లోజు బాబా

Anonymous on December 27, 2008 at 9:42 PM   said...

@బొల్లోజు బాబా: చాలా సార్లు మిమ్మల్ని తలుచుకున్నారంట మాస్టారు

Post a Comment