సాహిత్య సేవకులు కావాలి - ప్రవేశ పరిక్ష

Posted by netizen నెటిజన్ on Saturday, September 8, 2007
ముఖ్య ప్రకటన
సభ్యుల కోరిక మేరకు ఈ ఉద్యోగం పేరు "సాహిత్య ప్రచారక్" నుండి "సాహిత్య సేవకులు" గా మార్చడమైనది. గమనించగలరు. ఇక పరిక్ష వ్రాయండి! అర్హులు కండి! ఉద్యోగం పొందండి!!


"తెలుగు నిధి" కి "సాహిత్య సేవకులు కావాలి" ప్రకటన అంతర్జాల ముఖంగా మీరు చూసే ఉంటారు.(ఈ ఉద్యోగానికి అర్హతలకోసం "తెలుగు నిధి" వారి ప్రకటన ను చూడండి).

"సాహిత్య సేవకు"లను ఎన్నుకోవడానికి జరిగిన "సర్వసభ్య సమావేశం" లో సభ్యులు కొన్ని ప్రతిపాదనలు చేసారు. సభ్యుల సూచన మేరకు ఒక ప్రశ్నావళిని తయారుచేయడం జరిగింది. (అందులో నమూనా కొఱకు కొన్ని ప్రశ్నలు క్రింద ఉన్నవి).

"సాహిత్య సేవకుల"కు తెలుగు సాహిత్యంలో ఏమేరకు ప్రవేశమున్నది తెలుసుకోవడం కోసం ఈ ప్రశ్నావళిని రూపొందించడం జరిగింది.

మీ ముందు కొంత పాఠన్ని ఉంచాము.
అది చదివి దాని వ్రాసినవారేవరన్నది చెప్పలి. మీ జవాబులో
ప్రశ్న సంఖ్య - వ్రాసిన కవి / కవయిత్రి / రచయిత /త్రి, కధకుడు/రాలు పేరు, రచన పేరు వగైరా వ్రాసి పంపాలి.

అవసరమైతే సంప్రదించడానికి జవాబిస్తున్న వారి పూర్తి పేరు,(ఇంటిపేరుతో సహా)పూర్తి చిరునామతో పంపాలి. (అజ్ఞాతనామాలు, అనానిమాస్ అడ్డ్రసులతో జవాబులు చెల్లవు).

మీ జావాబుని ఈ చిరునామాకి పంపండి.

తెలుగునిధి ఎట్ జి్‌మైల్ డాట్ కాం.
* * * * *

ప్రశ్న: ఇది మచ్చుకి మాత్రమే.
ఇక్కడ కొంత పాఠం ఉంది. పూర్తిగా చదివి ఇది వ్రాసిన వారి పేరు, గ్రంధ నామము, మీకు తెలిస్తే దేనినుండి ఇది తీసుకొనబడింది తెలియజేయండి.ప్రశ్న
పాఠం:

"ఆలోచన యనగానేమి?అది యొక మానసిక వ్యాపారము. అతీంద్రియము. తాత్వికుడు ఆలోచన సేయును. అది లోకమునకుపకరించును. అయిన ఆలోచనచేయనిదెవరు? మానిసి ఐన ప్రతివాడును ఆ కార్యమును సలుపగలుడు. కాని తారతమ్యములు గలవు. కొందరివి మంచివైయుండును. కొందరివి కాదు. ఇంతకు నాతని మనంబున నేమి గలదు? మనకు తెలియదు. తెలియును. ఇది యొక చమత్కారము."

ఇది వ్రాసిన వారెవరు?
ఇది వ్రాసిన వారి పేరు *...................................
ఈ పాఠం ఈ రచన లోనిది:................................

ప్రశ్న ౨: లల్లాదేవి అసలు పేరేమిటి?

మీ జావాబు:..................................................

ప్రశ్న ౩: ""అతను అయోనిజుడు, స్వయంభువు, బ్రహ్మ మానస పుత్రులజాతిలోని వాడు. తన నివాసం మొగలితుర్రు అని వ్రాసుకున్నా యదార్ధంచేతను అతని పుట్టుక మాత్రం నర్సాపురం తాలుకా గుమ్మలూరు అనే గ్రామంలో".

ఈ పాత్ర పేరేమిటి?
సృష్టికర్త ఎవరు?
మీ జావాబు:..................................................

* * * * *
* మీ (పంపుతున్న వారి) పూర్తి చిరునామా:
జవాబులు పంపవలసిన ఆఖరు తేది:
వీటికి జవాబులు ఆదివారం,౧౬ సెప్టంబరు ౨౦౦౭ సాయంత్రం ౬:౦౦ (భారతీయ కాలమానం ప్రకారం) లోపు తెలుగు నిధి కి అందాలి.
అలా అందిన వాటినే పరిశీలనకు ఎన్నిక జేయడం జరుగుతుంది.
పరిక్ష, ప్రశ్నావళి కొరకు మీ సూచనలేమైనా ఉంటే పైన ఇచ్చిన ఈమైల్‌కి పంపించగలరు.

* "సాహిత్య సేవకులు" జీత భృత్యాల వివరాలు త్వరలో, ఈ బ్లాగు ద్వారానే !
* ఈ వివరములేని జాబులు, జవాబులకు "తెలుగు నిధి" జవాబియ్యదు.

0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment