కత్తికి రెండు వైపులా పదునే!

Posted by netizen నెటిజన్ on Friday, September 7, 2007
నిజమే!
ప్రసార మాధ్యమాలు కావాలి.
కాని అవి తమ హద్దులేరగాలి అన్న ఈ నెటిజన్ మాట ఏమిటో చూద్దాం అని వేలాదిగా వచ్చిన మీ అందరికి కృతజ్ఞతలు.

అటు మొన్నటి రాకుమారి డయాన నుండి నిన్నటి రవీంద్ర రెడ్డి, లాలసల - రోహిత్ వరకు మొన్న లోకే‌ష్ - బ్రహ్మణిల వివాహం నుండి నిన్న పవన్ "కల్యాణ్" వరకు "కాదేవరు మాకు అడ్డు" అంటూ ప్రసార మాధ్యామాలు - వాటి మధ్య చిక్కి విలవిలాడుతున్న నేటి "మనిషి" దయనీయ పరిస్థితి చూసారుగా?

ఈ పరిమితి తెలుగు బ్లాగులకి మాత్రమేనని, మన తెలుగు ప్రసారమధ్యమాల వరకే అని అనుకోవద్దు.

ఈ నెటిజన్ అభిప్రాయంతో ఏకీభవించే మరొక ఆంగ్ల దినపత్రికలోని వార్త ఇక్కడ చూడండి.

0 వ్యాఖ్యలు:

Post a Comment